បន្ទាប់​ពី Sabay បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ស្វែង​រក​ឈុត​បក្ស​ម្ដង​មួយៗ តាម​រយៈ​បេសកកម្ម​ផ្សេងៗ​នោះ នៅ​ទំព័រ​នេះ Sabay បង្ហាញ​ពី​របៀប​ស្វែង​រក​ Jadeបក្ស​មួយ​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​មួយ​ឈុត​។ តើ​តួអង្គ​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ Jade បក្ស​មួយ​ទៀត ?

ឈុត​ Esoteric ជា​ឈុត​មួយ​ដែល​មាន​អនុភាព​​ខ្លាំង​មួយ ហើយ​តម្រូវ​ឲ្យ​តួអង្គ​ចូល​បំពេញ​បេសកកម្ម​មួយ​ដើម្បី​បាន​ Item ទុក​សម្រាប់​ប្ដូរ​យក​ឈុត​នេះ។ តើ​តួអង្គ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ទើប​អាច​ទទួល​បាន​ឈុត​នេះ ?

ឈុត​ Esoteric ជា​ឈុត​មួយ​ដែល​មាន​អានុភាព​ខ្លាំង​មួយ តែ​មាន​អ្នក​កម្សាន្ត​មួយ​ចំនួន​មាន​ចម្ងល់​ថា តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អាវុធ Esoteric របស់​អ្នក​ផ្សេង ខ្លាំង​ជាង​ឈុត​របស់​ខ្លួន ?

ការ​ស្វែង​រក​ Sky Instrument​ ជា​បេសកកម្ម​ថ្មី​មួយ​របស់​ JX II​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​​ប្ដូរ​យក​ឈុតបក្សកម្រិតទី៤ ​និង​ទី៥​ ហើយ​​ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​គឺ​អាច​ប្ដូរ​យក​ឈុត​ថ្មី​ Sky Nian Ying និង​ Sky Nian Yang

Sabay បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ស្វែង​​ឈុត​ថ្មី​ដែល​រួម​មាន​ទាំង​អាវុធ​ដ៏​មាន​អានុភាព​រួច​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្លាប់​ដឹង​ទេ​ថា អាវុធ​នៃ​ឈុត​ថ្មី​របស់​ JX II អាច​បន្ថែម​អានុភាព​បាន ?

ដើម្បី​ដឹង​ថា​ Star Fragment ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ តួអង្គ​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ NPC Prophet QingYu ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង​ FengXiang (218/195)។ NPC Prophet QingYu នឹង​ផ្ដល់​ជម្រើស​បី​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​អត្ថប្រយោជន៍​ ២

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD