សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Warlords”​។ ដើម្បី​អប​អរ​ក្នុង​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​នេះ​​ សេ​​វា​​​កម្ម​និស្ស័យ​​​សេ្នហ៍​​ដាវ​ទេព​ យើង​​ខ្ញុំ​​បាន​​រៀប​​ចំ​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិ​​សេស​ៗ ​​ជា​ច្រើន​​ដែល​មានផ្តល់​ Item អ​ស្ចារ្យ​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។​

JX2 Version 9.11 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 04 ខែ កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP11​ និង​ ព្រឹត្តិការណ៏ដណ្តើម​ Monster Boss ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 9.10 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 07 ខែ សិហា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP10​ និង​ ការកំណែទម្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាម៣ប្រទេស​ IV​ ជាច្រើន ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 9.9 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP9​ និង​ ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាម៣ប្រទេស​ IV​ ជាច្រើន ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 9.8 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP8​ និង​ ព្រឹត្តិការណ៍វាយ DuanWu Beast​ នៅ North Quanzhou​ជាច្រើន ចង់ដឹងកាន់កាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 9.7 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី ០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP7, ព្រត្តិការណ៍ដណ្តើម BOSS, Jade ថ្មីៗចំនួន 53 ឈុត, នឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 50% រាល់ឈុត Outer Clothes…

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD