ការផ្តល់ជូនពិសេស ជាមួយសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព ដោយមានធ្វើការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់តួអង្គដែលមានកម្រិត(level)​​ ខ្ពស់នៅក្នុងនគរWarlords ដើម្បីជាកាដូរពិសេសក្នុងការបង្កើតនគរ Warlordsនេះដែរ​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.2 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP3​ និងព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារមនុស្សព្រិលចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.1 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 13 ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP2​ និង​ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារស្តេចខ្លាសចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

ដើម្បីអបអរសាទរសម្រាប់ការបើកនគរថ្មីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព បានធ្វើការ Promotion ពិសេសទៅលើការដាក់នូវ SabayCoin បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Warlords”​។ ដើម្បី​អប​អរ​ក្នុង​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​នេះ​​ សេ​​វា​​​កម្ម​និស្ស័យ​​​សេ្នហ៍​​ដាវ​ទេព​ យើង​​ខ្ញុំ​​បាន​​រៀប​​ចំ​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិ​​សេស​ៗ ​​ជា​ច្រើន​​ដែល​មានផ្តល់​ Item អ​ស្ចារ្យ​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។​

JX2 Version 9.11 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 04 ខែ កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP11​ និង​ ព្រឹត្តិការណ៏ដណ្តើម​ Monster Boss ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD