នៅថ្ងែស្អែកនេះសេវាកម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវ​និង​ធ្វើ​ការ​ វិវត្តន៍មួយជំនាន់ថ្មីមួយទៀតគឺ JXII Version 3.12។​លើក​នេះ​ពិត​ជា​ប្លែក​អារម្មណ៍​​ទៀត​ហើយ​ជា​មួយ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ ៗនិង​​រង្វាន់​​ដ៏​​អស្ចារ្យ​​ជា​​ច្រើន​​ដែល​​មិន​​ធ្លាប់​មាន​​។​តើ​ ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំង​នោះមាន​អ្វីខ្លះទៅ​?អានបន្ត

ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​កាល​ ពីមុនរបស់ JXII បាន​មក​ដល់​ហើយ​នោះ​គឺ​​ជា​ការ​ប្រកួត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ក្រុម​ខ្លាំង​ របស់ JX2 National Championship ប្រចាំ​ឆ្នាំ2012​។ ហើយ​នេះ​​ក៏​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​របស់​សេវា​កម្ម​ និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​សម្ថភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ ទទួល​បាន​រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ​និង​ផ្លាស់​​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​ មក​ផង​ដែរ​​​

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD