សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Immotal”​។ ដើម្បី​អប​អរ​ក្នុង​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​នេះ​​ នឺងមានព្រឹត្តិការណ៍​​ជា​ច្រើនសម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។

JX2 Version 14.9នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នំា2023 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP9 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារបិសាចនាគ ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!

JX2 Version 14.8នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី09 ខែឧសភា ឆ្នំា2023 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP8 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេខ្លា ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

JX2 Version 14.6នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែមីនា ឆ្នំា 2023 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP7 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេឥន្រ្ទី ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

JX2 Version 14.5នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា 2023 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP6 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារស្ដេចខ្លាឃ្មុំស ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD