នៅថ្ងៃស្អែកនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនិងវិវន្តន៍​ទៅ​ជំនាន់ថ្មីមួយទៀតគឺ JXII version 3.13​ដែល​ជំនាន់​ថ្មី​នេះ​មាន​ការ​បន្ថែម​សម្ភារៈ​ថ្មី​និង​​មុខ​ងារ​​​មួយ​​ចំនួន​ដូចខាងក្រោម៖​

បើកមុខងារបំបែកសម្ភារៈដើម្បីអោយបានជាត្បូង

ដែលការបំបែកសម្ភារៈដើម្បីទទួលបានជា​ត្បួងនេះតម្រូវអោយតួអង្គមាន៖

  • សម្ភារៈដែលមានបូក Attribute (បានមកពីការសម្លាប់បិសាច)
  • Sky Oristone​​ ,Earth Oristone ឬក៏​ Human Oristone (អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ Attribute ​របស់សម្ភារៈ)មាននៅក្នុង​ Grocery storekeeper
  • Gold មួយចំនួន​​​(អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ Attribute ​របស់សម្ភារៈ)
  • តម្រូវអោយតួអង្គទៅជួប​ NPC GongZi Ju (Dali) ,GongZi Bing (Xiang Yang), GongZi Qi (YangZhou)​ហើយជ្រើសយកពាក្យ​ I want to extract spirit stone
  • បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចធ្វើដូចរូបខាងលើគ្រាន់តែដាក់សម្ភារៈនិងSky Oristone​​ ,Earth Oristone ឬក៏​ Human Oristone​ ហើយចុច Start ដើម្បីចាប់ផ្តើមបំបែក។

បន្ថែម​សម្ភារៈ​liangSan crystal ក្នុងបេសកកម្មដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន

    • LiangSan crystal​ អាចទទួលបានពីការបើក ហិបដែលធ្លាក់ពី Boss ក្នុង​បេសក​កម្ម​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភ្នំ​លៀង​សាន​។liangSan crystal នេះអាចយកទៅប្តូរយកSky Instument​​ ពីNPC God of War BaiYiuនៅក្រុង FengXiang