តួអង្គទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរ Martial Weaponដោយតម្រូវឲ្យមាន Hong Huang Weapon 1និង Voucher(Liang shan​ Voucher ,Hidden Sword​​ Voucher ,Tian Yin Voucher)ចំនួន 20សន្លឹក រួចទៅជួបនឹង NPC Escort shopទៅតាមក្រុមដែលអ្នកជ្រើសរើស(Liang shan shop​​, Hidden Sword ​shop, Tian Yin shop) តួអង្គទាំងអស់ត្រូវមាន Level​​​​ Warlord ចាប់ពី Level​ 57 ឡើង លេខរៀង ឈ្មោះ ទីតាំងប្ដូរ របៀបប្ដូរ 1 Ardent martial blade(S.C) Escort Shop Hong Huang weapon + Voucher 2 Fierce martial stick  […]

ដោយតែងតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីប្រិយមិត្តទាំងឡាយសេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សូម​ជម្រាប​ដល់​​អ្នកកម្សាន្ត​​ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​​សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនឹងមានធ្វើនៅកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេស​ដែលមានការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ Outer Cloths​ ទាំងអស់ រហូតទៅដល់​​ 50%នៃតម្លៃ​ ​ ទៅដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងឡាយ​​ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះផងដែរនឹងចាប់ពី ថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ 2022​ 23:59​ *បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។ អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី30 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2022

ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖ I. រយៈពេល ចាប់ពី ថ្ងៃទី 01ខែកញ្ញា ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59 II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖ នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJing [185/172]។ ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖ III. តារាងរង្វាន់៖ តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖ Level Item ចំនួន 75 Laifu (Moon) 200 80 Laifu (Moon) 300 […]

I.រយៈពេល ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022​ រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59​ Moon Rabbit នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00។ II.ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច Moon  Rabbit នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូច ជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] […]

ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022​ រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59 ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ត្រូវការ Moon Rabbit Key ដើម្បីបើក តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 60ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ *បញ្ជាក់៖ បើសិនជាបើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលជាធម្មតា។ អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 200000Exp , Moon Rabbit Cake *1, Moon Rabbit Box*1  និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម: ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ 1 2 Gold   2 2 Reputation   3 2 School Contribution   4 100 […]

JX2 Version 13.9នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP10 និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេបិសាចអុកឡុកពិភពគុណ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD