ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022​ រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59 ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ត្រូវការ Moon Rabbit Key ដើម្បីបើក តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 60ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ *បញ្ជាក់៖ បើសិនជាបើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលជាធម្មតា។ អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 200000Exp , Moon Rabbit Cake *1, Moon Rabbit Box*1  និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម: ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ 1 2 Gold   2 2 Reputation   3 2 School Contribution   4 100 […]

JX2 Version 13.9នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP10 និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេបិសាចអុកឡុកពិភពគុណ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 28ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59   Butcher នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59 2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន  Butcher នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town…………………..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] Emei……………………………………..[228/199]  […]

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង23:59 2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP10” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP10” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Sao Yang Seven Star(30Days) 2 500000 500 Double […]

JX2 Version 13.8នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី31 ខែឧសភា ឆ្នំា2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP9 ព្រឹត្តិការណ៍បិសាចនាគអុកឡុកពិភពគុណ ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ​ ​  ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត​ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖ I.រយៈពេល៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 31ខែឧសភា  ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59  II.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេស នៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ​ ៖ “Fish” “Wine” “Meat” ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year Banquet Synthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Meat” អ្នកនឹងទទួលបាន New year Feast មួយ រាល់ […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD