សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Immotal”​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។

I.រយៈពេល ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 ម៉ោង 23:59 II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍ នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1) ចំពោះ Novice bag ដែលទទួលបាននេះគឺមានដាក់កាលបរិច្ឆេទ​ហួសកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ Novice bag នេះរៀងរហូតបាន។ ដោយតម្រូវឱ្យមាន Good luck bullion ដែលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទទួលបានពីការបើកពី  “VIP 1”។ ពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រួចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package III.រង្វាន់ តួអង្គនីមួយៗ អាចបើករង្វាន់បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ […]

ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖ I. រយៈពេល ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59 II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖ នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJing [175/182]។ ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖ III. តារាងរង្វាន់៖ តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖ Level Item ចំនួន 75 Laifu (Moon) 300 80 Laifu (Moon) 400 85 […]

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី09 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59 2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកអាចទទួលបាន Amethyst ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ Daily Activity mission មេ។ អ្នកអាចយក Amethyst ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Prize Officer (185/172) ដែលស្ថិតនៅក្រុង Bianjing។ Note:ចំនួននៃរង្វាន់នីមួយៗសុទ្ធតែមានចំនួនកំណត់ នៅពេលដែលរង្វាន់ត្រូវបានប្ដូរយកអស់នោះនឹងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៀតទេ។នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់អ្នកត្រូវមានកន្លែងទំនេរចាប់ពី 4 ប្រឡោះឡើងទៅទើបអាចប្ដូរយករង្វាន់បាន។ ល.រ   រង្វាន់ ចំនួនរង្វាន់ ត្រូវការ កាលបរិច្ឆេទ 1 Smoke Jade Sword 1 99 Amethysts 30ថ្ងៃ 2 Ornaments gift1  […]

I. រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី09 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59 II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP1” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP1” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 2000000 500 Cute […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD