ក្នុងឱកាស EUROPEAN CUP 2012 នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​និង​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​និង​បេសកកម្ម​ជា​ច្រើន​របស់​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ដែល​មាន​ដូច​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍ EURO CUP ,ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នំ​ចាំង​,បេសក​កម្ម​អន​ឡាញ​ទទួល​រង្វាន់​តើ​អ្នកកម្សាន្ត​និង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ធ្វើ​អ្វី​និង​ទទួល​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទាំង​អស់​នេះ​?

នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា​នេះ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ JX II បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា ព្រឹត្តិការណ៍​ធ្វើ​នំ​ចាំង។ តើ​តួអង្គ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ទើប​អាច​វេច​នំចាំង​បាន ?

សម្រាប់​តួអង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី 70 ឡើង​ទៅ ដើម្បី​ចូល​រួម​ព្រឹត្តការណ៍​នេះ​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ NPC European Cup Messenger ដែល​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង​ BianJing (177/174)។ NPC មួយ​នេះ​នឹង​ផ្ដល់​សំនួរ​ចំនួន​ ៥ សំនួរ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ

អាវុធ​ជា​វត្ថុ​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ដើរ​ផ្សេង​ព្រេង​ក្នុង​ពិភព​គុណ​នៃ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ ដើម្បី​ឲ្យ​អាវុធ​កាន់​តែ​មាន​អានុភាព​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នោះ តួអង្គ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ Item ដូច​ជា Meteoric Shards Meteoric Iron Meteoric Soul

ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​មួយ​កម្រិត​ថែម​ទៀត សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ពីរ គឺ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធ្វើ​នំ​ចាំង និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ Euro Cup 2012។ តើ​អ្នក​កម្សាន្ត​មាន​មតិ​យ៉ាង​ណា

ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​មួយ​កម្រិត​ថែម​ទៀត សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ពីរ គឺ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធ្វើ​នំ​ចាំង និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ Euro Cup 2012។ តើ​អ្នក​កម្សាន្ត​មាន​មតិ​យ៉ាង​ណា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD