ក្រោយ​ពេលដែលនិស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បានធ្វើ​ការ​​វិវត្តនិ៍​ដល់ជំនាន់ 3.6​ យើង​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ការ​កែ​សំ​រួល​​ចំនុច​អវិជ្ជ​មាន​និង​បន្ថែម​នូវ​ចុច​ល្អ​ជា​ច្រើន​តែ​នូវ​មាន​ចំនុច​​ ​អវិជ្ជ​​មាន​​​​​មួយ​​​​​ចំនួន​តូច​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ជំនាន់​នេះ​​​។នៅ​​ថ្ងៃ​​ស្អែកនេះ​​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​​ ទេព​​និង​​ធ្វើ​ការ​វិវត្តន៍​ទៅ​មួយ​ជំនាន់​ទៀត​គឺ​ Jx2 version 3.7 ​​ដើម្បី​​ កែ​​សំរួល​​នូវ​​ចំនុច​​អវិជ្ជ​​មាន​​ដែល​​នៅ​​សល់មានដូចជា៖

  • ដាក់អោយមានវិញនូវអាវុធថ្មីរបស់បក្សពិសប្រាំដែលប្រើប្រាស់ដង្កូវដែលមិនមានក្នុង​ NPC​ God of War Bai Yun ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Feng Xiang (200-195)។
  • កាត់បន្ថយអនុភាពរបស់បីសាចក្នុងបេសកកម្មកម្ចាត់បីសាច