ក្នុង​ឱកាសពិពណ៌ICT Expo នៅថ្ងៃទី៦,៧ និង​ទី៨​ខែ​មេសា​ខាង​មុខនេះ​អ្នកកម្សន្តសេវកម្មនិស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ឈ្នះ​​រង្វាន់​​ដ៏​​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​រួមជាមួយរង្វាន់ធំគឺ​ឈុតសំលៀកបំពាក់ថ្មី ដែល​មាន​អនុ​ភាព​​ដ៏​​ខ្លាំង​​ក្លា​​និង​​អស្ចារ្យ​​គឺ Dragon និង Phoenix​ ពី​​ការ​​ផ្ញើរ​​សារ​​ឆ្លើយ​​សំនួរ​​យក​​រង្វាន់​​​។ដោយ​​អ្នក​​ដែល​​​ចូល​​រួម​​គ្រាន់​​តែ​​ទៅ​​កាន់​​ Sabay Zone ក្នុង​​​កម្ម​​​វិធី​​​តាំង​​​ពិពណ៌​ ICT​ ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​​ទី​​ក្រុង​​កោះ​​ពេជ្យ។

របៀបប្តូរយករង្វាន់ (នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់នេះ)

របៀបផ្ញើសារឆ្លើយសំនួរ

ចូលទៅកាន់ Write Message រួចវាយពាក្ស “JX ដកឃ្លា ចំលើយត្រឹមត្រូវ” រួចបញ្ជូនទៅកាន់ ៧២២២។
ឧទាហរណ៍ 
សំនួរ​   ៖ តើក្នុងពិភពនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពមានបក្សទាំងអស់ប៉ុន្មាន?
ចម្លើយ៖ A. មាន 5បក្ស    B. មាន 6បក្ស   C. មាន 7បក្ស    D. មាន 8បក្ស
សាដែលត្រូវសរសេរ៖ JX C រួចផ្ញើទៅកាន់ ៧២២២ ជាកាស្រេច។
អ្នកឆ្លើយសំនួរត្រូវនឹងទទួលបានរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ឈ្មោះសម្ភារៈ
White Horse Pill
GoldHorn
Shen Nong Pill
Taixu Honney Fruit
Agilemove book
Small Ginseng Fruit
Fight Soul
Merite Badge
Tain Gang Token
១០ Agilemove Scroll


បញ្ជាក់៖

  • សំនួរនឹងមានបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីតាំងពិពណ៌ ICT ថ្ងៃទី០៦ ដល់០៨ ខែមេសា នៅឯទីក្រុងកោះពេជ្រ។
  • សំនួរនឹងចាប់ផ្តើមបើកអោយឆ្លើយចាប់ពីម៉ោង០៩ ដល់១២ និងម៉ោង១៣ ដល់ម៉ោង២០ ដោយធ្វើការប្តូរសំនួររៀងរាល់១​ម៉ោង​ម្តង​។
  • លេខទូរស័ព្ទមួយអាចឈ្នះ និងទទួលរង្វាន់ខាងលើបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ តែ​អាច​បន្ត​ផ្ញើ​សារ​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចាប់​ឆ្នោត​ឈ្នះ​រង្វាន់​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​ Dragon & Phoenix set បាន។

ការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ធំ

រាល់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ដែល​ឆ្លើយ​សំនួរ​ត្រូវ​ទាំង​អស់​ នឹងទទួលបានលេខកូដ៦ខ្ទង់សំរាប់​ចូល​​រួម​​ផ្សង​​សំណាង​​ចាប់​​រង្វាន់​​ធំ​​គឺ​​សំលៀក​​បំពាក់​​ថ្មី Dragon & Phoenix set ចំនួន ៦​​រង្វាន់​​ជា​​រៀង​​រាល់​​ថ្ងៃ​នៅ​ម៉ោង​២០:១៥ ក្នុង Sabay Zone ក្នុង​​កម្ម​​វិធី​​តាំង​​ពិពណ៌​ ICT (០៦-០៨ មេសា)។