​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ​កញ្ញា​ នេះ ជា​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ថ្លៃ ២០% នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​ CNC វគ្គ​ជម្រុះ​បាត់​ដំបង​ហើយ ប៉ុន្តែ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​តែ​បន្ត​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​កញ្ញា ខណៈ​ដែល​ចន្លោះ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ដល់ ១៧…

សម្រាប់​អ្នក​ក្លាហាន​ JX II និង AK Online នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ទាំង​អស់ ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​អនឡាញ​លើ​ឆាក​ប្រយុទ្ធ​ CNC វគ្គ​ជម្រុះ​​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​​ អាច​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​ កញ្ញា។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ​កញ្ញា CNC វគ្គ​ជម្រុះ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង មាន​កម្មវិធី​ពិសេស​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​ទាំង​អស់ ។ តើ​ឱកាស​ពិសេស​នេះ មាន​អ្វី​ពិសេស​ខ្លះ ?

CNC JX និង AK Online វគ្គ​ជម្រុះ​ភ្នំ​ពេញ​ទើប​តែ​បញ្ចប់​ទី​ថ្មីៗ​នេះ ហើយ​សកម្មភាព​កក្រើក​ទាំង​អស់​នេះ ត្រូវ​បាន​ផ្ដិត​ជាប់ទាំងស្រុង​តាម​រយៈ​ Sabay TV ដោយ​រួម​មាន​ទាំង​ការ​ Update នូវ Version ថ្មីៗ​

  Server Chendu QuanZhou Moha Angel *VamPirE Sabay Evil Evil Phnom G*Dragon ~*888*~ Oudong Romantic NA KUN LUN My^^Lov3 NA KUN LUN2 GoDLiKe WarLorD  

ព្រឹត្តិការណ៍ CNC 2012 ដែល​​ធ្វើ​​អោយ​​កក្រើក​​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មក​ដល់​ខេត្ត​បាត់ដំបង​នៅ​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា​នេះ​ហើយ​។

ការ​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ ដ៏​ដូច​ជា​ការ​ដើរ​ផ្សង​ព្រេង​ និង​ការ​​ជ្រែក​ក្នុង​ពិភព​គុន​របស់​តួអង្គ​ទាំង​អស់ ត្រូវ​បាន​ System កំណត់​យក​មុខ​ដំណែង​ធំៗ ៣ ប្រចាំ​នគរ​និមួយៗ​…

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD