ក្រៅពីធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើសជើង​​ខ្លាំងនៅ​តាម​បណ្តាល​ខេត្តមក​នា​ពេល​ខាង​មុខនេះ CCC ( Cambodian Cyber Championship) ក៏​និង​ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ជើង​ខ្លាំង​ប្រចាំ​រាជ​ធានី​ ភ្នំពេញ​ផង​ដែរ​​។ចំពោះ…

សំរាប់ Verson 4.9 នេះ​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​ Update ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី ១ ទៀត​សំរាប់​​​​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត សេវាកម្ម JXII Tattoo​ ធ្វើ​ការ​កម្សាន្ត​។​

ក្រោយ​​ពេល​ដែល​JXI​I​ CCC ជុំទី៤​​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប​បាន​ធ្វើ​ការ​ជម្រុះ នៅ Grand Internet​ ​រយៈ​​ពេល​​២ថ្ងៃ​​កន្លង​​មក​​នេះ​​ឥឡូវ​​យើង​​បាន​​​រក​​​ឃើញ​​​ក្រុម​​ខ្លាំង​​ចំនួន៨​​ដែល​​និង​​ឈាន​…

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship​)​គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​ព្រះស៊ីហនុហើយ

បន្ទាប់​ពី​​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​​ធ្វើ​​ការ​​ចាប់​ឆ្នោត​​ដើម្បី​​ស្វែង​​រក​​ពូល​​របស់​​ក្រុម​​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​​ ឥឡូវ​​នេះ​​យើង​​ទទួល​​បាន​​តារាង​​ការ​ប្រកួត​របស់​សេវាកម្សាន្ត​ទាំងពីរ​​នៅ​ខេត្តកំពង់​ចាម​ដូច​​​ខាង​​​ក្រោម​​​៖

ចាប់ពីការបើកចុះឈ្មោះប្រកួតមកដល់ថ្ងៃនេះសំរាប់​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ និង​ខេត្ត​សៀមរាប​​​យើង​សម្រាច់​បាន​ក្រុម​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ​ហើយ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជ័យ​លាភី​ប្រចាំ​ខេត្ត​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD