របៀបនៃការ Upgrade Jade ថ្មី !!!!!​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នាណ៎ា

JX2 Version 11.1 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP2​ និង​ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារស្តេចខ្លាសចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ORIGIN”​។ ដើម្បី​អប​អរ​ក្នុង​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​នេះ​​ សេ​​វា​​​កម្ម​និស្ស័យ​​​សេ្នហ៍​​ដាវ​ទេព​ យើង​​ខ្ញុំ​​បាន​​រៀប​​ចំ​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិ​​សេស​ៗ ​​ជា​ច្រើន​​ដែល​មានផ្តល់​ Item អ​ស្ចារ្យ​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។​

ដើម្បីអបអរសាទរសម្រាប់ការបើកនគរថ្មីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព បានធ្វើការ Promotion ពិសេសទៅលើការដាក់នូវ SabayCoin បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.9 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2019​ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៏មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស​​ និងព្រឹត្តិការណ៏អារហារជួបជុំ​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.8 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2019​ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៏មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស​​ និងព្រឹត្តិការណ៏អារហារជួបជុំ​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD