ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតំរូវការរបស់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនឹងធ្វើ​ការ​បង្រួម​នគរ​ Phnom និង​ Tang ​នៅថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា

ភូមិគ្រឹះHiddenSword​​មានទីតាំងនៅក្នុងជាំងណានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការបង្កើតដាវនិងការប្រយុទ្……

សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនឹងធ្វើការupdate v.7.10,នៅក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៦។ នៅក្នុងការupdateថ្មីនេះ យើងក៍មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ និងពិសេសជាងច្រើនសំរាប់ផ្តល់ជូនអ្នក

ឆ្លងកាត់ការទន្ទឹមរង់ចាំពីសំណាក់អ្នកលេងនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពទាំងអស់ ទីបំផុតរង្វាន់Hero Treasure Chest ក៏បានមកដល់។ រង្វាន់នេះនឹង​ចាប់ផ្តើមធ្វើការ

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរង់ចាំរបស់អ្នកកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនៅក្នុងនគរGuild War។ ទីបំផុតរង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍ អធិរាជនគរ Guild War ទាំង ៥០ក៏បានមកដល់។ ការបើករង្វាន់នេះ

ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតីខ្មែរ សេវាកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពយើងខ្ញុំបានធ្វើការupdate version 7.9ដែលមានព្រឹត្តិការដ៏អស្ចារ្យនឹងទាក់ទាយជាច្រើនសំរាប់ដល់អ្នកកម្សាន្តលេងលំហែរអារម្មណ៍នាថ្ងៃឈប់សំរាក ជា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD