ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម     1.រយៈពេល ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 23:59 ។     2.ដំណើរនៃការប្តូរ៖ នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJing [175/182]។ ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖ 3. តារាងរង្វាន់៖  តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖ Level Item ចំនួន 75 Laifu (Moon) 200 80 Laifu (Moon) 300 […]

I.រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 23:59 ។ II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍ នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1) ចំពោះ Novice bag ដែលទទួលបាននេះគឺមានដាក់កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ Novice bag នេះរៀងរហូតបាន។ ដោយតម្រូវឱ្យមាន Good luck bullion ដែលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទទួលបានមកពី  “VIP 1”។ ពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package […]

JX2 Version 12.10 នេះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដា ឆ្នំា 2021ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP11 ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារ Chun Maiden ព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍អាហារជួបជុំ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

1.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែខែកក្កដា ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ម៉ោង 23:59 តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP11” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP11” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 White Sheep Xiao Mie (30Days) 2 500000 […]

I-រយះពេល ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែខែកក្កដា ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ម៉ោង 23:59 13th Chun Maiden នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00 II-ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 13th Chun Maiden នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមានដូចជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town…………………..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] Emei……………………………………..[228/199] […]

រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែខែកក្កដា ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ម៉ោង 23:59 .លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។ II. ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ៣ ដង(ជុំ) គឺនៅម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 16:00-18:00 និងម៉ោង 20:00-22:00។ ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champions Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(176/175)។ គាត់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ ជំរុំ Song ឬ ជំរុំ Liao ឬ ជំរុំ Xia។ ចំណាំ: អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេ ទោះបីជាអ្នកកម្សាន្តចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។ ក្នុង Map Champion នេះអ្នកកម្សាន្ត អាចចូលរួមបានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 450 […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD