សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ Update​ នូវ​ Version ថ្មី 7,8 ​ព្រឹត្តិការណ៍​​MahJong ​ដែល​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីដើម្បី​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តទទួល​​បាន​នូវ​ ភាពកាន់តែ​សប្បាយ​រីករាយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​​ជូន​​នូវ​​​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​រួមជា​មួយ​​សម្ភារៈ​ល្អៗ​ដែល​​មានអនុ​ភាព​​ដ៏​​ អស្ចារ្យ។

 

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​រួម​មាន​៖

ការ​កែ​សម្រួល​

  • កែ​សម្រួល​រង្វាន់​ Online Reward
  • កែ​សម្រួល​ព្រឹត្តិការណ៍​ Sky door គឺ​រៀង​រាល់​ពេល​ប្រកួត​ឈ្នះ អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​ Wishful box ទៀត​ទេ​ តែ​សម្រាប់​រង្វាន់​ផ្សេង​ៗ​អ្នក​កម្សាន្ត​នូវ​តែ​អាច​ទទួល​បាន​ដូច​ធម្មតា​