ព្រឹត្តិការណ៍កម្ចាត់​បីសាច​ Mahjong គឺ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​យក​នូវ​ Mahjong ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារបិសាច​​​ Majong ដើម្បី​ប្តូរ​យក​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ ក៏ដូចជា​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ផង​ដែរ​។

 

I-រយៈពេល

  ព្រឹតិ្ត​ការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២២​ ខែ​មីនា​ ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • ដើម្បីចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គនិមួយៗត្រូវចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍កម្ចាត់​បីសាច​ Mahjong ដើម្បី​ទទួល​បាន​គ្រាប់​ Mahjong ជា​មុន​សិន។
 • ក្រោយពេលមានគ្រាប់ Mahjong គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួបជាមួយ NPC Mah God second senior ដែលស្ថិតនៅក្រុង BianJing (177/174)ដើម្បី​​​ចូល​​រួម​​ធ្វើការ​ប្រ​កួត​។

 

 • បន្ទាប់ ​ពី​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​លេង​​ ប្រភេទ​ Mahjong ​ទៅ​​​តាម​ចំណង់​ចំនូល​ចិត្ត​ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន 65​ ប្រភេទ​ខុស​ៗ​គ្នាសម្រាប់​ជ្រើស​រើស

 • [Sequence Hand]
 • តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong ឲ្យ​បាន​គ្រប់​14​គ្រាប់​ (គ្រាប់​អ្វី​ក៏​បាន​) ដើម្បី​ប្តូរ​ង្វាន់​ប្រអប់​ទី​៥ (Mah god fifth gift)។


 • [Pure Tong]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Tong ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Tong 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​4 ​( Mah god 4th gift) បាន ។

 


 • [Pure Bar]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Bar ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Bar 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​3 ​(Mah god 3rd gift) បាន ។

 


 • [Pure Myriad]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Myriad ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Myriad 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​2 ​(Mah god 2nd gift) បាន។


 • [Tornado]
 • តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​មាន​ Mahjong (West-Windx3 + South-Windx3 + North-Windx3 + East-Windx3 + Centreredx2 រឺក៍ Fortunex2 រឺក៍ Whiteplankx2) ទើបអាចទទួលបានរង្វាន់​ប្រអប់​លេខ​1 Game god 1st bag) បាន។
 

 • [Mahjong Winning Pattern Ling]
 • ស្ដេចនៃ Mahjong គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ស្វែង​រក​​គ្រាប់ Mahjong គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​គ្រប់​ចំនួន 1000 គ្រាប់​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រអប់​លេខ​១ (Game god 1st bag) (ប៉ុន្តែក្នុងម្នាក់អាចប្រើវិធីនេះប្តូរបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ)

III-រង្វាន់

 • រង្វាន់ប្រអប់ទី5 (Mah god fifth gift) ពីការប្រកួត Mahjong [Sequence Hand]
  ពេលដែលបើប្រអប់ទី5នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន1,600,000Exp ​និង​​រង្វាន់​មួយចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 1
2 Soul Return Pill 1
3 Large merit bag 1 15
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 L6 spirit stone 1
6 Ultimate Chest 1
7 Laifu Treasury Sunny 10
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី4 (Mah god fourth gift) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Tong]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី៤នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន2,000,000Exp ​និង​​រង្វាន់​មួយចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 1
2 Soul Return Pill 1
3 Large merit bag 2 15
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 L6 spirit stone 1
6 Mars Pill 1 15
7 Ultimate Chest 1
8 Flw box [Clothes lvl 2] 1 15
9 Laifu Treasury Sunny 10
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី3 (Mah god third gift) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Bar]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី3 នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍​ចំនួន ​4,000,000 EXP ​និង​រង្វាន់​មួយ​​ចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 1
2 Soul Return Pill 1
3 Large merit bag 1 15
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 L7 spirit stone 1
6 Mars Pill 1 15
7 Ultimate Chest 1
8 Flw box [Clothes lvl 2] 1 15
9 Flw box [Pant lvl 2] 1 15
10 Laifu treasure Sunny 10
11 Brilliant start 1
12 Glory start 1
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី2 (Mah god second gift) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Myriad]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី2នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍​ចំនួន​ 10,000,000 EXP​​និង​រង្វាន់​មួយ​​ចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 2
2 Soul Return Pill 2
3 Glory Merit bag 1
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 L7 spirit stone 1 15
6 Mars Pill 1
7 Ultimate Chest 1 15
8 Flw box [Clothes lvl 3] 1
9 Laifu Treasury Sunny 20
10 Meteoric Rune 1 15
11 Brilliant start 1
12 Glory start 1
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី1 (Mah god first gift) ពីការប្រកួត Mahjong [Tornado][Mahjong Winning Pattern King]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី1 នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន 30,000,000 EXP​និង​រង្វាន់​មួយ​ចំនួន​ទៀត​​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 4
2 Soul Return Pill 2
3 Glory Merit bag 1
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 L7 spirit stone 1 15
6 Mars Pill 1
7 Ultimate Chest 1 15
8 Flw box [Clothes lvl 3] 1
9 Flw box [Pant lvl 3] 1
10 Laifu treasure Sunny 50 15
11 Meteoric Rune 1 15
12 Soul of Ancester 1
13 Glory Start 1
14 Brilliant Start 1

បញ្ជាក់៖

 • អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទទួលបាន 1,200,000,000 EXP ប៉ុណ្ណោះពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
 • ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​​ Mah God gift ទាំង​ប្រាំ​ខាង​លើ​ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ Level ចាប់​ពី​ 70 ឡើង​ទៅ​។