ក្រោយ​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​ Guild master club បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​រយៈពេល​១ខែ​​ ពេល​នេះ​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​ព្រឹត្តិការណ៍​ Guild master club ទៅ​អោយ​ Guild ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​បានជាប់​តាម​លក្ខខណ្ឌ័នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​។​ ដោយ​រង្វាន់​ទាំង​អស់​នឹងត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​អោយ​ Guild Leader ហើយ​ Guild Leader នឹង​ធ្វើ​ការ​បែង​ចែក​រង្វាន់​ទាំង​នេះ​ទៅ​អោយ​សមាជិក​ក្នុង​ Guild របស់​ខ្លួន​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​ Guild និង​​ Guild Leader ដែល​អាច​មក​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​ ៖

Guild Master Club
Guild Name Guild leader
Fam1lyX HengK915
DraGonXD ….Prince_DiDi
Solo DaraSoloIReal
HunterXS TCC_2FacE
All-STAR FranChekoGarasho
Emperial Emperial_PRINCE
3S@CH Bf_PozzToch
ScorpioN Nicky_Boy
KinG-OF Liu_Bei
The.Star Zey.SexyKmeanPi
-Daimon7 Daimon_Strange
Svan Te? Call_Mee_BadLy
My^^Lov3 Sj_DePro
OrT-LiT Mr_JaS
ImSylEr Kon_Neak_Kror
AxiS ThaNok
MyFriend Jing_Long_BC
ISad^^ MarShaLZ1TheR
HomeLess PeyLy_TuSu
Swaq_BoY Ma.Cao
兲堺 green_hand
風雲再起 cc_Rabbit

I. ដំណើរការ​នៃ​ការ​បើក​រង្វាន់​ Guild Leader ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ខាង​លើ​អាច​មក​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​នៅ​ NPC Guild master club officer( BianJing 160/175)

– រួច​ Guild Leader ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​ ដោយ​រង្វាន់​មាន​បី​ប្រភេទ​មាន​ដូច​ជា​៖​ Guild leader gift, Guild elder gift, Guild member gift

ដើម្បីចង់​បាន​រង្វាន់​ដូច​ Guild ខាង​លើ​ដែរ​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់​ Link ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យល់​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​៖

បញ្ចាក់​៖ Guild Leader ទាំង​អស់​មាន​រយៈពេល​៧​ថ្ងៃ​គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​មីនា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​មីនា​ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​។  Guild Leader ណា​ដែល​មក​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​មិន​ទាន់​ពេល​​ សេវាកម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​នឹង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នូវ​រង្វាន់​ទាំង​នោះ​ឡើយ​។ ដូច្នេះ​ សូម​ Guild Leader ទាំង​អស់​រួស​រាន់​ឡើង​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ចែក​រង្វាន់​ទាំង​អស់​នេះ​ដល់​សមាជិក​ក្នុង​ Guild របស់​ខ្លួន​។