បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ថាង​​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​គ័ង​នៃ​តំបន់​ស៊ី​ឈន់​ ហើយ​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​មួយ​គឺ​មាន​អាយុ​កាល​រាប់​រយ​​ជំនាន់​មក​ហើយ​។ នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ ​ពួក​គេ​មាន​កិត្តិសព្ទ​ល្បី​ល្បាញ​ខាង​ផ្នែក​ផលិត​ និង​រចនា​ម៉ូដ អាវុធ​សំងាត់​ កាំ​ភ្លើង និង​ម៉្សៅ​ រំសេវ។ កូន​សិស្ស​​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ថាង​ទាំង​អស់​​រស់​នៅ​តែ​ក្នុង​ពិភព​របស់​ពួក​គេ​​ប៉ុណ្ណោះ​ ហើយ​ពួក​គេ​​ក៍​មិន​ចូល​រួម​​ក្នុង​បក្ស​ សម្ព័ន្ធ​​ណា​មួយ​ឡើយ​ ហើយ​ក៍​មិន​ចូល​រួម​បក្ស​បិសាច​ផង​ដែរ។

ក្រៅ​ពី​មាន​ជំនាញ​ផលិត​ និង​រចនា​ម៉ូដ អាវុធ​សំងាត់​ កាំ​ភ្លើង និង​ម៉្សៅរំសេវ បក្ស​សម្ពន័្ធ​នេះ​នៅ​មាន​កូន​សិស្ស​មួយ​សាខា​​ដទៃ​ទៀត​ដែល​មាន​ជំនាញ​ពូកែ​ខាង​ប្រយុទ្ធ​។ មនុស្ស​ក្នុង​ពិភព​គុណ​បាន​ហៅ​ពួក​គេ​ថា​ អ្នក​ក្លាហាន​ថាង​កាំបិត​ស្នៀត​ព្រោះ​ពួក​គេ​ប្រើ​កាំបិត​ស្នៀត​ជា​អាវុធ។

អ្នក​ក្លាហាន​ថាង​កាំបិត​ស្នៀត​ទាំង​អស់​មាន​វិជ្ជា​គុណ​ដែល​ចម្លែក​ពី​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​នានា ដែល​ពួក​គេ​ប្រើ​វិជ្ជា​គុណ​ធម្មតា​ទៅ​ប្រយុទ្ធ​ដើម្បី​​បាន​Anger ហើយ​តាម​រយះ​​ការ​ប្រើប្រាស់​Angerពួកគេ​អា​បី​បញ្ចេញ​ក្បាច់​គុណ​ដែល​មាន​លក្ខណះខ្លាំង​​ដើម្បី​វាយ​ប្រហារ​សត្រូវ​។

នានា​អំពី​បកក្ស​ថាង​ សាខា​កាំបិត​ស្នៀត​៖