មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​កំពង់ចាម និង​ខេត្ត​សៀម​រាប​ហើយ​។ ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ២១ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៣​ តាម​រយៈ​គេហៈ​ទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយ​​ការ​​ចុះ​ឈ្មោះ​​ចូលរួម​ ប្រកួត​​នឹង​​បញ្ចប់​​នៅ​​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​ ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៣។​​ដោយ​​ឡែក​​ក្រុម​​ទាំង​​​អស់​​​ដែល​​បាន​​ចុះ​​ឈ្មោះ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​នឹង​​ត្រូវ​​ ធ្វើ​ការ​​ចាប់​​ឈ្មោះ​ប្រកួត​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី ​ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តកំពង់ចាម ។ហើយ​​ក្រុម​​​ទាំង​​​អស់​​​ដែល​​បាន​​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ ​នឹង​ត្រូវ​​​​ធ្វើ​​​​ការ​​​​ចាប់​​​​ឈ្មោះ​​​ប្រកួត​​​​នៅ​​​ថ្ងៃ​​ទី ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​​ខេត្ត​​សៀម​​រាប​​ ដើម្បី​​​ស្វែង​​រក​​ ថា​​តើ​​ក្រុម​របស់​ខ្លួន​និង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពូល​​ណា​​ហើយ​​ត្រូវ​​ប្រកួត​​ជា​​មួយ​​ក្រុម​​ណា​​។

 

លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតសេវាកម្សាន្ត ​JXII CCC

លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតសេវាកម្សាន្ត AK CCC (របៀបក្នុងការចុះឈ្មោះ)

តារាង​និង​ឈ្មោះ​ក្រុម​ប្រកួត​

  • តារាង​និង​ឈ្មោះ​ក្រុម​ប្រកួត​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម
  • តារាង​និង​ឈ្មោះ​ក្រុម​ប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប