ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរង់ចាំរបស់អ្នកកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនៅក្នុងនគរGuild War។ ទីបំផុតរង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍ អធិរាជនគរ Guild War ទាំង ៥០ក៏បានមកដល់។ ការបើករង្វាន់នេះ

ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតីខ្មែរ សេវាកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពយើងខ្ញុំបានធ្វើការupdate version 7.9ដែលមានព្រឹត្តិការដ៏អស្ចារ្យនឹងទាក់ទាយជាច្រើនសំរាប់ដល់អ្នកកម្សាន្តលេងលំហែរអារម្មណ៍នាថ្ងៃឈប់សំរាក ជា

គោល​បំណង​ដែ​ល​បង្កើត​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​​ក្លាហាន​​នគរ​​ Guild War​ វគ្គ​២​ នេះគឺ​ដើម្បី​ការ​សម្រួល​នូវ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍អ្នក​ក្លាហាន​នគរ​ GuildWar

ក្រោយពីការទន្ទឹមរង់ចាំអស់មួយរយៈ ទីបំផុតយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះទាំង៥ក្រុមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Guilds Photo Contest។ រង្វាន់នឹងផ្តល់ជូនអ្នកឈ្នះនៅ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ Update​ នូវ​ Version ថ្មី 7,8 ​ព្រឹត្តិការណ៍​​សែ MahJong

ក្រោយ​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​ Guild master club បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​រយៈពេល​១ខែ​​ ពេល​នេះ​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​ព្រឹត្តិការណ៍​ Guild master club

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD