Version 14.1 នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី11ខែតុលា ឆ្នំា 2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា  VIP2 និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារស្ដេចខ្លាសកំណាច ។​ ​ព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមនេះ