ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​នគរ​ថ្មី​ Guild War រឹត​តែ​មាន​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ ក៏​ដូច​ជា​កាន់​តែ​មាន​ភាព​អស្ចារ្យ​បន្ថែម​ទៀត​នោះ​។ ពេល​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​នឹង​នាំ​មក​ជូន​នូវ​មហា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​គឺ​ ព្រឹត្តិការណ៍The Guild master club​។ សូម​ click ទៅលើ​ The Guild master clubដើម្បី​យល់ពី​​លក្ខខណ្ដ​ក៏​ដូច​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​កាន់​តែ​ច្បាស់​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រង្វាន់​ដែល​យើង​នឹង​ផ្តល់​អោយ​ទៅ​កាន់​ Guild ដែល​បាន​ជាប់​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌនៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​​៖

 

 

Leader treasure chest x1
Item Amount Duration
Leader mount 1 30 days
Leader headwear 1 30 days
Leader shirt 1 30 days
Leader pant 1 30 days

 

Elder treasure chest x10
Item Amount Duration
Elder mount 1 30 days
Guild headwear 1 30 days
Guild shirt 1 30 days
Guild pant 1 30 days

 

Guild treasure chest x50
Item Amount Duration
Guild mount 1 30 days
Guild headwear 1 30 days
Guild shirt 1 30 days
Guild pant 1 30 days

 

– Leader រឺក៏ A-Leader អាច​ទៅ​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​ពី​ NPC Guild Introducer ( BianJing 160/175 )

 

 

បញ្ចាក់៖ Leader រឺក៏ A-Leader​ ត្រូវ​មក​ធ្វើ​ការ​បើក​យក​រង្វាន់​ក្នុង​កន្លង់​ពេល​ ៧ ថ្ងៃ គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​ប្រកាស​អោ​យ​បើក​រង្វាន់​។

  • ក្រុម​ការងារ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​កែ​ប្រែ​រង្វាន់​ដែល​បាន​ចែង​ខាង​លើ​