នគរថ្មី​ “Guild War” ​បានមកដល់ហើយ! ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​និង​សំណូម​ពរ​របស់​ប្រិយ​មិត្តអ្នក​កម្សាន្ត​ក៏​ដូច​ជា​បង្កើត​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​និង​ប្លែក​​​ផង​នោះ​។​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សម្រេច​ចិត្ត​បើក​ដំណើរ​ការ​នគរ​ថ្មី​​មួយ​​ទៀត​​ដែល​​មាន​​ឈ្មោះ​​ថា​​ Guild​ War ​ដែលនិងចាប់​ផ្តើមដំណើរពី​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ​​តទៅ។​

ដើម្បី​​អប​អរ​សាទរ​ការ​បង្កើត​នគរ​ថ្មី​ Guild​ War​ នេះផងដែរ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មី​បេសក​កម្ម​ថ្មី​​​និង​​សម្ភារៈ​ថ្មី​ៗ​​ជា​​​ច្រើនដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ក្នុ​ង​នគរថ្មី​នេះ​ផង​ដែរ​។

 

ព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់​នគរ​ថ្មី​

ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រចាំ​ខែ​