ព្រឹត្តិការណ៍​កាដូ​ Recharge ពិសេស​នេះ​ គឺ​មាន​តែ​សម្រាប់​នគរ​ថ្មី​នេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ transfer Sabay coin ចំនួន​ ៤០០​ Sabay coin ឡើង​ទៅទៅ​​ជា​ JPoint នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ New world gift ​មួួ​យ​ពី​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស៍យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​។

I. រយះពេល

  • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៦​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ោង​ 23:59

II. ដំណើរ​ការ​ព្រឹត្តិការណ៍

  • អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ផ្ទេ​រ​ Sabay Coin ទៅ​ជា​ JPoint ម្តង​​ចំនួន​ ៤០០​ Sabay Coin ឡើង​ទៅ​ (Recharge ម្តង​ ៤០០ JP) 
  • ក្រោយ​ពី​ធ្វើ​ការ​ផ្ទេរ​រួច​រាល់​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទៅ​បើក​កាដូ​នេះ​បាន​ពី​ NPC Prize Officer​ ដោយ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា​ Redeem New world first recharge gift
  • តួអង្គ​​នីមួយ​អាច​ទទួល​បាន​ New world gift ​តែ​ម្តង​គត់​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​
  • តួអង្គនីមួយ​ៗ​អាច​បើក​យក​រង្វាន់​ពី ​New world gift ​បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ​ ២៩, ៣៩, ៤៩, ៥៩, ៦៩, ៧៩, ៨៩ និង ៩៩

III. រង្វាន់​

Level Item Duration (Days)
Gift Level 29 Cute Panda 60
Gift Level 39 Zhu Luo Plate★ 60
Gift Level 49 Sky Instrument Shard x 200
Gift Level 59 Laifu treasure (Moon) x 200
Gift Level 69 Good luck bullion 60
Gift Level 79 Brilliant continue/ Glory continue 60
Gift Level 89 Brilliant rise/ Glory rise 60
Gift Level 99 White sheep Xiao Mie

 

បញ្ចាក់៖ ក្រោយ​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ធ្វើ​ការ​បើក​កាដូ​រួច​ហើយ បើសិន​ជា​អ្នក​កម្សាន្ត​ធ្វើការ​ recharge ៤០០​ JP ជា​លើក​ទី​២ អ្នក​កម្សាន្ត​មិន​អាច​ទទួល​កាដូ​ជាលើក​ទី​ ២ នោះ​ទេ។ គណនីមួយ​អាច​ទទួល​បាន​កាដូតែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​

IV. កែ​សម្រួល​រង្វាន់​ Online Reward

នៅ​ក្នុង​ version ថ្មី​ version 7.7នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​នឹង​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​រង្វាន់​ខ្លះ​ៗ​នៅ​ក្នុង​រង្វាន់ Online Reward ការ​កែ​សម្រួល​នេះ​គឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

តួអង្គដែលចូលបក្ស និង មាន Level ធំជាង 40 តូចជាង 80
ចំនួនបើក​រង្វាន់ ម៉ោងត្រូវ Online Exp Reward
លើកទី១ 5 នាទី 200,000 5 rep, Sky instrument shard x 5
លើកទី២ ​20 នាទី 500,000 5 school contribution
លើកទី៣ 1 ម៉ោង 500,000 1hr Immortal liquid, Sky instrument x 10
លើកទី៤ 2 ម៉ោង 1,000,000 100 practice point, 1hr Immortal
លើកទី៥ 3 ម៉ោង 1,000,000 200 practice point, 1hr Immortal
តួអង្គដែលចូលបក្ស និង មាន Level ធំជាង 80
ចំនួនបើក​រង្វាន់ ម៉ោងត្រូវ Online Exp Reward
លើកទី១ 5 នាទី 500,000 5 rep, Laifu treasure (Moon) x 2
លើកទី២ ​20 នាទី 1,000,000 5 school contribution
លើកទី៣ 1 ម៉ោង 1,000,000 1hr Immortal liquid, Laifu (Moon)x 4
លើកទី៤ 2 ម៉ោង 2,000,000 100 practice point, 1hr Immortal
លើកទី៥ 3 ម៉ោង 2,000,000 200 practice point, 1hr Immortal