ដើម្បី​​ចូល​រួម​អប​អរសា​ទរ​​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦​ នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវទេព​យើង​ខ្ងុំ​ មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​យ៉ាង​ខ្លាំងដែល​បាន​​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ ដល់​អ្នក​និយម​កម្សាន្ត​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ ដោយព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាកា​រ​កែ​សម្រួល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី​