ក្រោយ​ពេល​ចំណាយ​ពេល​អស់​ប្រហែល​ជា​ជាង​២៤​ម៉ោង​មក​​ឥឡូវ​នេះ​​យើង​​បាន​ធ្វើ​ការ​បង្រួម​នគរ​ Moha ​និង Chey , Chenla Funan និង Oudong បាន ចប់​​ជា​​ស្ថាពរ​​ហើយ​​។​​អ្នក​​​កម្សាន្ត​​ក្នុង​​នគរ​​ទាំង​​អស់​​​អាច​​​ធ្វើ​ការ​​ log ចូល​​កម្សាន្ត​​ជា​​ធម្មតា​។ស្រប​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​ JXII​ ក៏​​មាន​​ការ​​បន្ថែម​​នូវ​​ព្រឹត្តិការណ៍​​​ថ្មី​​​មួយ​​​ចំនួន​​​បន្ថែម​​​ទៀត​​​ដែល​​បាន​​ផ្តល់​​នូវ​​យាន​​ជំនិះ​​សម្ភារៈ​​និង​​បទ​​ពិសោធន៍​​ជា​​ច្រើន​​​សម្រាប់​​អ្នក​​កម្សាន្ត​។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បន្ទាប់ពីធ្វើការបង្រួមរួច

  • ចំពោះ​​អ្នក​​ដែល​​មាន​​តួ​អង្គ​​លើស​ពី​​៣​និង​​មាន​​ Function ថ្មី​​សម្រាប់​​ធ្វើ​​ការ​​ជ្រើស​​រើស​​តួ​អង្គ​​របស់​​ខ្លួន​​ដូច​​រូប​​ខាង​​ក្រោមៈ​​

  • Guild ដែល​ជា​អតីតម្ចាស់​ក្រុង​ក្នុង​នគរ​​និមួយៗអាច​ទៅ​បើក​រង្វាន់របស់ខ្លួន​ពី NPC Retired Officer​ បាន។

បញ្ហាមួយចំនួនក្រោយពេលបង្រួមនគរ

សម្ភារៈពិសេសៗ