ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ផ្សេង​ព្រេង​របស់​អ្នក​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ជាមួយ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព !ដើម្បី​​ចូល​រួម​បង្កើន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ក៍​ដូច​ជា​ញ៉ាំង​ឱ្យ​ការ​កម្សាន្ត​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ថែម​​មួយ​កម្រិត​ទៀត​នោះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ ព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​របស់​អ្នក​គុន​និយម​ថ្មី ​។​

I.រយះពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី ០៥ខែ ធ្នូ ហើយ​​នឹង​បញ្ចប់នៅ​ ​ថ្ងៃទី ​៣១ ​ខែ ធ្នូ ឆាំ្ន ២០១៣។

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួរអង្គថ្មីឡើង តួរអង្គថ្មីនោះនិងទទួលបាន (Lv1)​ សម្រាប់​បើក​យក​រង្វាន់​​ដូចរូបខាងក្រោមៈ

ចំពោះ​ Novice bag​ ដែលទទួលបាននិងបាត់ទៅវិញនៅ​ ​ថ្ងៃទី ​៣១ ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣​​ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate  Novice bag ​ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់​ Novice bag នេះរៀងរហូតបានដោយត្រូវមាន Good luck bullion ​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​បើក​​ Six Successful Pack ចំនួន​ 20​​ដង​ (Six Successful អាច​ទទួល​បាន​ពី​ ព្រឹត្តិការណ៍​បញ្ចូល​Jpoint​ ទទួល​រង្វាន់​​ )។

​ ​ 

ពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច​​ mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package ដូចរូបខាងក្រោមៈ

III.រង្វាន់

តួរអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាចបើករង្វាន់ពី  បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ​ ១, ១០ ,២០ ,៣០ ,៤០ ,៥០ ,៦០ ,៧០ ,៨០ ,៩០​ ។​ ហើយ​រង្វាន់​ដ័​អស្ចារ្យ​ទាំង​នោះ​​ដូចតារាងខាងក្រោម:

Level

Item

Lv1

Small Healing Potion *20
S.Rejuvenating Pill *20
Immortal Potion *2

Lv10

Agilemove Book
Immortal Potion *2
Call Tiger Flute 1

Lv20

Hemostatic Pill *20
Recovery Pill *20
Immortal Potion *2
Red Mane (Speed 40%)
Fantasy Sky Ticket

Lv30

Holy Healing Potion *20
Large Recovery Pill *20
Jade Spirit Potion *20
Agilemove Book
Immortal Potion *2

Lv40

School Sect Lv45 *2 (Scroll&Verse)
Heaven Arom Potion *20
Spirit Recovery Pill *20
Flora Dew Pill *20
Flower Box [Head Lv1]
Bu Jing (Speed 60%)
Immortal Pill *2Big ginseng

Lv50

Black Jade Ointment *20
Gaiga Absorbing Pill *20
Regeneration Potion *20
Fantasy Sky Ticket
Immortal Pill *2
School weapon set2 [+9]

Lv60

School Sect Scroll Lv70
School weapon set3 [+9]
Flower Box [Bottom Lv1]
Soul Returning Pill​ *2
Immortal Pill *2
Big Ginseng Fruit

Lv70

School weapon set4 [+9]
Dra. Board [H. Lv1]
Pnx. Board [C. Lv1]
MengMeng cuties
Immortal Pill *2
Merit Badge
One Monster Soul_Sun *50
Tgr. Board [B. Lv1]

Lv80

School weapon set5 [+9]
Song/Liao General Helm
Zhu Que Carriage Log
Rock (Lv.3)*5
Sky.shard * 200
Big Ginseng Fruit *2
Tongtian token * 2
Glory Merit Badge *2
Fantasy Sky Ticket *2
Huang Jing Hu (white)
JUYU token * 2 (7days)

Lv90

Song/Liao Marshal Helm
Sky shard * 500
No Phase golden wheet
Glory Merit Badge *2
Sky Door Silver Gold *5
Tong Tian Token *5
Ju Yu Token *5
Five Phoenix Soul_R *50

ចំពោះសម្ភារៈដែលសរសេរ​ពណ៌ក្រហម​ គឺសំរាប់​តែ​តួអង្គដែលចូលបក្សតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះ សំរាប់តែតូរអង្គថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ ។