រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ​ ​  ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត​ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖ I.រយៈពេល៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី01 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2020 ដល់ ថ្ងៃទី28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59 ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេស នៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ​ ៖ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou” ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year Banquet Synthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou” អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ […]

រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី01 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2020 ដល់ ថ្ងៃទី28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59 I.លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។ ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ៣ ដង(ជុំ) គឺនៅម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 16:00-18:00 និងម៉ោង 20:00-22:00។ ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champions Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(176/175)។ គាត់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ ជំរុំ Song ឬ ជំរុំ Liao ឬ ជំរុំ Xia។ ចំណាំ: អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេ ទោះបីជាអ្នកកម្សាន្តចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។ ក្នុង Map Champion […]

1.រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 01 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59  2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP4” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP4” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Flying […]

I-រយះពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ពី ថ្ងៃទី 01 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59 Snowman  នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00 II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន Snow man នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូច ជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate […]

JX2 Version 12.2 នេះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី27 ខែ​​តុលា ​​ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP3 ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារស្ដេចជ្រូកព្រៃ ការបញ្ចុះតម្លៃ50% ទៅលើ Outer Cloth​និងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺមានការបើកដាក់ឲ្យប្ដូរអាវុធថ្មីថែមទៀតផង​ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

I.រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី27​​ ខែតុលា   ឆ្នាំ2020​ រហូតដល់ថ្ងៃទី30​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020ម៉ោង 23:59 ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP3” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP3” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែ ប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Silver Snow Auspicio (30 […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD