Version13.9 នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នំា2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP10 និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេបិសាចអុកឡុកពិភពគុណ ។​ ​ព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមនេះ