សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា !!!!!​​​ សម្រាប់ប្រម៉ូសិន Warlords Level 99 Club គឺបានធ្វើការបើករង្វាន់ទៅដល់ Player ដែលបានធ្វើការ Register ហើយ ។​ ហើយសម្រាប់ Player​ ដែលមិនទាន់បានឈានដល់កម្រិត 90-98 និងកម្រិត 99​​​ សូមរួសរាន់ឡើង ពីព្រោះការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺមានកំណត់​ មកមុនទទួលបានមុន រហូតដល់អស់ពីស្តុក ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារង្វាន់អាវយឺត សម្រាប់ Level 99 Club​  

បញ្ជាក់​​ ៖ រង្វាន់អាវយឺតនេះនឹងធ្វើការដឹកជញ្ចូនដល់កន្លែងសម្រាប់តែPlayerនៅតាមបណ្តាលខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់Player នៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺត្រូវធ្វើការបើកយករង្វាន់នៅក្រុមហ៊ុនសប្បាយ ។ 

ខាងក្រោមនេះគឺជារង្វាន់KeyChain សម្រាប់Player Level 90+

បញ្ជាក់​​ ៖ រង្វាន់KeyChain នេះគឺត្រូវមកទទូកយកនៅក្រុមហ៊ុនសប្បាយផ្ទាល់

សម្រាប់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិត និងរបៀបចុះឈ្មោះ សូមចុចនៅទីនេះ

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី30 ខែមករា​ 2019
GM​ Leang