ការផ្តល់ជូនពិសេស ជាមួយសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព

ដោយតែងតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីប្រិយមិត្តទាំងឡាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សុំ​ជម្រាប​ដល់​​អ្នកកម្សាន្ត​​ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​​ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនឹងមានធ្វើនៅកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេស ។​ សម្រាប់កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពមានភាពរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូនរង្វាន់ទៅដល់អ្នកកម្សាន្ត​ដែលមានតួអង្គកម្រិត(level) ខ្ពស់នៅក្នុងនគរ Warlords ដើម្បីជាកាដូរពិសេសក្នុងការបង្កើតនគរ Warlordsនេះដែរ ។​ ដោយក្នុងនោះយើងបានបែងចែកជា២រង្វាន់ គឺសម្រាប់តួអង្គដែលមាន​កម្រិត(level) ត្រឹម​​ 90-98​ នឹងទទួលបាននូវបន្តោងសោរដ៏ស្រស់ស្អាត(រូបលើបន្តោងសោរគឺអាស្រ័យទៅតាមបក្សនៃតួអង្គរបស់លោកអ្នក)   ហើយសម្រាប់អ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកម្រិត(level)​ 99នឹងទទួលបាននូវអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ​ ។ ដោយលោកអ្នកមានតួអង្គកម្រិត(level)​ 90-99​ នៅក្នុងនគរ Warlords គឺអាចចូលទៅកាន់ Mysabay របស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការបំពេញនូវព័ត៌មានពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នក​ ដូចជា​ ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងអាស័យដ្ឋាន​ឲ្យបានច្បាស់លាស់​ ។ សម្រាប់រង្វាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចំជូនលោកអ្នកបន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់ថា​ តួអង្គនិងព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក​គឺពិតជាត្រឹមត្រូវទៅតាមល័ក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ពិតមែន។

 • ការបើកចុះឈ្មោះបើកយករង្វាន់នឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 28​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019​
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកម្រិត(level) 90-99នៅនគរ Warlords រហូតដល់អស់ពីស្តុក
 • ប្រម៉ូសិននេះ​ គឺសម្រាប់តែអ្នកកម្សាន្កនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
 • សម្រាប់តួអង្គដែលមានកម្រិត99​ អាចធ្វើការបើករង្វាន់តែម្តងក៏បាន​ ដោយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជាឈុតដោយមានបន្តោងសោរនិងអាវយឹត​ រួចដឹកជូនលោកអ្នកដល់ទីកន្លែង (បញ្ជាក់ ៖​ បើកលោកអ្នកបានបើករង្វាន់បន្តោងសោរពីប្រម៉ូសិន​ កម្រិត90-98 ហើយម្តង លោកអ្នកនឹងពុំអាចទទួលបានបន្តោងសោរម្តងទៀតនោះទេ​ )

របៀបក្នុងការចុះឈ្មោះបើកយករង្វាន់(Promotion Level 90-98)

 • Step 1 :ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ វេបសាយ​ mysabay.com ជ្រើសរើសយកពាក្យថា ”Promotion”

 • Step 2 : លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅប្រម៉ូសិន JX2 Level 90

 • Step 3 :លោកអ្នកអាចធ្វើការបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលយកនៅរង្វាន់

 • Step 4 :បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានពិតប្រាកដរួចរាល់លោកអ្នកអាចចុចលើពាក្យ “Claim” ហើយព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តដោយក្រុមងារយើងផ្ទាល់

 

 • Step 5 :បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត​ដោយក្រុមងារយើងហើយ System នឹងធ្វើការផ្ញើសារលេខកូតសម្ងាត់ទៅលោកអ្នកតាមរយៈ​ Mysabay របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលយករង្វាន់


របៀបក្នុងការចុះឈ្មោះបើកយករង្វាន់( Promotion Level 99)

 • Step 1 :ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ វេបសាយ​ mysabay.com ជ្រើសរើសយកពាក្យថា ”Promotion”

 • Step 2 : លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅប្រម៉ូសិន JX2 Level 99

 • Step 3 :លោកអ្នកអាចធ្វើការបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលយកនៅរង្វាន់

 • Step 4 :បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានពិតប្រាកដរួចរាល់លោកអ្នកអាចចុចលើពាក្យ “Claim” ហើយព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តដោយក្រុមងារយើងផ្ទាល់

 • Step 5 :បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត​ដោយក្រុមងារយើងហើយ System នឹងធ្វើការផ្ញើសារទៅលោកអ្នកតាមរយៈ​ Mysabay របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលយករង្វាន់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ:

 • ប្រម៉ូសិននេះ​ គឺសម្រាប់តែអ្នកកម្សាន្កនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
 • រង្វាន់ នឺងធ្វើការផ្តល់ជូនទៅតាមគោលការណ៏ គឺមកមុនទទួលបានមុនរហូតដល់អស់ពីស្តុក
 • រង្វាន់នឹងត្រូវមានការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង(សម្រាប់តែតួអង្គកម្រិត(level) 99 តែប៉ុណ្ណោះ)​ ។​ សម្រាប់តួអង្គដែលមានកម្រិត(level) ចាប់ពី90-98​ ត្រូវធ្វើការបើកយករង្វាន់នៅក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់តែម្តង(សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តដែលនៅទីរួមខេត្តក៏អាចធ្វើការបើកយករង្វាន់នេះបានដែរ ដោយធ្វើការរក្សាលេខកូតផ្ទៀងផ្ទាត់នេះក្នុងការបើកយករង្វាន់ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ Facebook Page(JX Sabay *OfficialPage) ឬ​តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​​ 023​ 226 000)
 • សម្រាប់រូបបន្តោងសោរដែលផ្តល់ជូនគឺអាស្រ័យតាម បក្សនៃតួអង្គរបស់លោកអ្នក
 • បើលោកអ្នកមិនបានជ្រើសរើសទំហំអាវយឺតដែលត្រឹមត្រូវទេ JX2 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការជំនួសដោយទំហំឬអំណោយផ្សេងទៀតដោយផ្អែកទៅលើរង្វាន់ដែលមាន ។
 • រង្វាន់នឹងត្រូវដឺកជញ្ចូនទៅតាមរយៈឈ្មោះ / លេខទូរស័ព្ទ / អាស័យដ្ឋានដែលមាននៅលើMySabay ឬទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ចូនណាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
 • ក្រុមការងារសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់, លួច, ការមិនបានទទួលនូវរង្វាន់ ឬប្រសិនបើព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនដែលបានផ្តល់ឱ្យគឺមិនត្រឹមត្រូវ។
 • ក្រុមការងារសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព នឹងមិនដឹកជញ្ចូនទំនិញម្តងទៀតទៅឱ្យអ្នកឈ្នះដែលមិនបានទទួលរង្វាន់នៅពេលនៃការដឹកជញ្ជូនឡើយ។
 • ក្រុមការងារសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព មានសិទ្ធិក្នុងការរក្សា ឬផ្លាស់ប្តូរនូវ​ Promotion​ នេះគ្រប់ពេល។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី28 ធ្នូ​ 2018
GM​ Leang