Silver Coupons:

អ្វីទៅជា Silver Coupon?

  • Silver Coupons គឺជារូបិយប័ណ្ណដែលចេញថ្មី។ វាអាចរកបាននៅក្នុង Game ហើយអ្នកលេងទាំងអស់អាចយក Silver Coupons នេះនៅទិញទំនិញផ្សេងៗដែល System បានកំណត់។
  • Silver Coupons ក្នុងមួយតួអង្គនីមួយៗមានកំណត់ត្រឺមតែ 360,000 ។ អ្នកមិនអាចបន្តទទួលបានច្រើនជាងនេះទៀតទេ។
  • ពត៏មានបន្ថែមអាចរកបាននៅតាម Link នេះ។

ក្នុងការ Update ថ្មីនេះផងដែល អ្នកអាចរកទិញ Jade ដោយប្រើប្រាស់ SP បានហើយ!