ហ្វូង​អ្នក​ក្លាហាន​មក​ពី​គ្រប់​បក្ស​គ្រប់​តំបន់​បោល​សេះ​សំរុក​ឡើង​លើ​កំពូល​ភ្នំ​ហួរ​សាន ព្រោះ​តែ​គោល​បំណង​ដូច​គ្នា​តែ​មួយ​គត់​​គឺ​ដើម្បី​ដណ្តើម​យកកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពគុន​ និងកំណប់ជាច្រើនពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះ ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គុន​និយម​ជា​ច្រើន​ទុក​​​គុណធម៍​ដោយ​ឡែក ស្រវ៉ា​ចាប់យកអារុធរៀងៗខ្លួនឡើង​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​គ្មាន​ត្រា​ប្រណី។