នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ អ៊ូ​តាំង​គឺ​ជា​ដែន​ដី​ជាទី​សក្ការះ​នៃ​លទ្ធិតាវ ហើយ​អ៊ូតាំង​រីករាយ​និង​មាន​ឋានៈ​ស្មើគ្នា ជាមួយ​សៅលិញ​ដែល​​នៅ​លើ​ភ្នំ​សុង។ ដូច្នេះ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ​បាន​ល្បី​រន្ធឺ​ថា “ខាង​ជើង​សោលិញ​ខាង​ត្បូង​អ៊ូតាំង”។ មាន​ការ​លេច​ឮ​ក្នុង​ពិភពគុណ​ថា​ ប្រភព​នៃ​ក្បាច់​គុន​អ៊ូ​តាំង​គឺ​កើត​មក​ពី​ជន​ជាតិ​តាវ​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ថា ចាង​សាន​ហ្វុង (Zhang SanFeng) ។

  1. អ៊ូតាំង​ប្រើ​ដាវ​ : អ្នក​ជំនាញ​ដាវ មាន​កំលាំង​មិន​អាច​ស្ទង់​បាន​ និង​មាន​ជំនាញ​ពូកែ​ខាង​​សម​ដាវ​ផង​ដែរ​ពួក​គេ​ប៉ិន​ប្រសប់​ក្នុង​ការ​បង្រួម​អារម្មណ៍​ដែល​រួម​មាន​​ធាតុ​ទាំង​ប្រាំ​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​ និង​ក្រៅ​ខ្លួន​ហើយ​និង​កំលាំង​ធាតុ​ផង​ដែរ។
  2. អ៊ូតាំង​ប្រើ​ដំបង​សិល្ប៍ : ពួក​គេ​មាន​ភាព​រហ័ស​រហួន​ ស្លៀក​ពាក់​ស្អាត​បាត​ហើយ​និង​និយម​ដើរ​ប្រឡូក​ក្នុង​ពិភពគុណ។ ពួក​គេ​ប៉ិន​ប្រសប់​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារជាក្រុម​និង​មួយ​ទល់​នឹង​មួយ​​ដែល​កត្តា​ទាំង​នេះ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​អាច​ធ្វើ​ចលនា​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ក្នុង​សង្គ្រាម។

ឥទ្ធិពល Martial Art តាមបក្សនិមួយៗ