ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតីខ្មែរ សេវាកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពយើងខ្ញុំបានធ្វើការ update version 7.9ដែលមានព្រឹត្តិការដ៏អស្ចារ្យនឹងទាក់ទាយជាច្រើនសំរាប់ដល់អ្នកកម្សាន្តលេងលំហែរអារម្មណ៍នាថ្ងៃឈប់សម្រាក ជាងនេះទៅទៀត យើងក៏មានការបន្ថែមនូវItems ថ្មីៗនៅក្នុងVIP Store។ តោះយើងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា។

 

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​រួម​មាន​៖

ការ​កែ​សម្រួល​

  • Items ថ្មីបន្ថែមនៅក្នុង VIP Store: