របៀប​​​​បង្កើត​ Account

ជំហ៊ាន​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ jx.sabay.com.kh បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Register

បន្ទាប់​មក​​អ្នក​និង​ឃើញ​មាន​២​ដំណាក់​កាល​​​សម្រាប់​បំពេញ​ដើម្បី​បង្កើត​ Account ថ្មី​របស់​អ្នក​ដែល​ដំណាក់​កាល​ទី​១​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​បំពេញ​ឈ្មោះ​ Account និង Password របស់​អ្នក ចំណែក​ឯ​ដំណាក់​កាល​ទី២​គឺ​ត្រូវ​ឱ្យ​លោក​អ្នក​បំពេញ​នូវ អ៊ីម៉េល លេខ​ទូរស័ព្ធ​រួម​ជា​មួយ​និង IDentity Number(ប្រសិន​បើ​មាន) ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Register

របៀប​ Enable ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេវាកម្សាន្ត​ JXII 

បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​ Account តាម​របៀប​ខាង​លើ​រួច​រាល់​ហើយ​​​អ្នក​ត្រូវ​​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ Enable នៅ​ក្នុង​សេវាកម្សាន្ត​ JXII ជាមុន​សិន​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​ Password សម្រាប់​ចូល​លេងឬ​ហៅ​ថា Login Password។ ហើយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ Enable ទៅ​ក្នុង JXII Online Service អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេ​ហទំព័រ Mysabay.com រួច​ហើយ​ចុច​ត្រង់​ពាក្យ​ថា JX2 ដែល​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​​រួច​ហើយ​ធ្វើ​ការ​ Enable This Service។

របៀប​បង្កើត​តួអង្គ​

ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​តួអង្គ​នៅ​ក្នុង​សេវាកម្សាន្ត​ JXII អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  1. ​បើក​ដំណើរ​ការ​ Client របស់​លោក​អ្នក
  2. ជ្រើសរើស​យក Server ដែល​អ្នក​ចង់​លេង​រួច​វាយ​បញ្ជូល​ Account និង Password​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​