តម្រូវ​ការ​កំព្យូទ័រ​សម្រាប់​លេង JXII 

Minimum Recommended PC

Recommended

 • WindowsXP SP2, DX9
 • CPU P4 >2GHz
 • RAM 256MB
 • VGA RAM 64MB
 • Internet 64kbps, with > 100 ms ping time to our servers
 • WindowsXP S2, DX9 or better
 • CPU Dual Core >2GHz
 • RAM 1GB
 • VGA RAM 128 MB
 • Internet 512kbps with < 100 ms ping time to our servers

របៀប​ទាញ​យក​​និង​តំឡើង​ Software JX2
ជំហាន​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ Jx.sabay.com.kh បន្ទាប់​មក​​ចុច​ត្រង់​ពាក្យ​ថា Download ដើម្បី​ទាញ​យក​​នូវ​ Client នោះ។

បន្ទាប់​​មក​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា “JXII Game Client” រួច​ហើយ Save File ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​​ទាញ​យកនូវ Client នោះ។

 1. នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ទាញ​យក​បាន​សម្រេច​ហើយ​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក​ទី​តាំង​របស់​ File នោះ​បន្ទាប់​​មក​ចុច Run ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​តំឡើង​នៅ​លើ​កំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក​តែ​ម្ដង។
 2. ចុច​ពាក្យ​ថា “Next” ដើម្បី​បន្ដ​ការ​តំឡើង​
 3. បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា “I agree to the term of this licence agreement” រួច​ហើយ​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា​ “Next”
 4. ស្វែង​រក​ទី​តាំង​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ទុក​វា​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា​ “Next”
 5. រង់​ចាំ​រហូត​ដល់​​​ File ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​តំឡើង​រួច​រាល់​
 6. បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា “Finish” ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​តំឡើង​​
 7. បន្ទាប់​មក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​​ Start នោះ​លោក​អ្នក​និង​ឃើញ​​នូវ​ Client ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ការ​តំឡើង​មុន​នេះ​ហើយ​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​ Mouse ខាង​ឆ្វេង​លើ​វា​២​ដង​ដើម្បី​​តំណើរ​ការ​ Client នោះ​តែ​ម្ដង។
 8. បន្ទាប់​ពី​ឃើញ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម​ហើយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែចុច​លើ​ពាក្យ​ថា Start Game រួច​វាយ​បញ្ជូល​នូវ​ Account និង Password ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ការ​ចូល​កម្សាន្ត​។