ដើម្បី​​ចូល​​រួម​​អប​​អរ​​សារ​ទរ​​ក្នុង​​ឱកាស​​បុណ្យ​​អុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែ​​​ និង​ការ​ចូល​មក​ដល់​នៃ​បុណ្យ​ណូ​អ៊ែល​ខាង​មុខ​​​នេះ ​JXII ជំនាន់ថ្មី 7.4 នឹង​បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ពីរ​បន្ថែម​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​របស់​សេវាកម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​។​ ដោយ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នោះ​នឹង​នាំ​មក​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​នូវ​រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​​ ព្រម​ទាំង​បទពិ​សោធន៍​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ​។

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី