ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិន្ទុ​​សំណាង​​បុណ្យ​​អុំ​ទូក​​​ ( Lucky Point )​ គឺ​​ជា​​ព្រឹត្តិកាណ៍​​ថ្មី​​មួយ​​ដែល​​អាច​​អោយ​​អ្នក​​និយម​​កម្សាន្ត​​សេវាកម្សាន្ត​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​ទេព​​ទាំង​​អស់​​មាន​​ឱកាស​​ក្នុង​​ការ​ទទួល​​បាន​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​​សន្ធឹក​​សន្ធាប់​​។​ ​អ្នក​​កម្សាន្ត​​ទាំង​​អស់​​គ្រាន់​​តែ​​ចូល​រួម​​សន្សំ​​ពិន្ទុ​​​សំណាង​​បុណ្យ​​អុំ​ទូក​​​ ​ដោយ​​ពិន្ទុ​​សំណាង​ទាំង​នេះ​​ អ្នក​​កម្សាន្ត​​​អាច​​ទទួល​​បាន​​ពី​​ការ​​បើក​ ​Christmas Large Package​ ដែល​អាច​រក​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​បាញ់​កាំជ្រួចសុំ​ពរ​ជ៍យ រឺ​ក៏​អាច​រក​បាន​ក្នុង​Imperial Street។​ អ្នក​កម្សាន្ត​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​សំណាង​តាម​​រយះ​ការ​បើក​ OrmBuk ដែល​អាច​រក​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ទូក​នាគ​រាជ​ផង​ដែរ​។  ពិន្ទុ​សំណាង​កាន់​តែ​ច្រើន​​ ឱកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់កាន់​តែ​ច្រើន​ ដោយ​រង្វាន់​ទាំង​នោះ​មាន​ដូ​ច​ជា​៖ អាវ​យឺត​ មួក​ កាបូប​ Ipad និង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ទៀត​ផង​ដែរ​។​ ដោយ​ការ​ផ្តល់​ជូន​រង្វាន់​គឺ​តាម​រយះ​ Lucky draw ដូច្នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​សុទ្ធ​តែ​អាច​មាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​គ្រប់​ៗគ្នា​។