សម្រាប់​ខែ​ឧសភា​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ Update​ នូវ​ Version ថ្មី 6.3 ​ដែល​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីជាច្រើនដើម្បី​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តទទួល​​បាន​នូវ​ ភាពកាន់តែ​សប្បាយ​រីករាយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​​ជូន​​នូវ​​​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​រួមជា​មួយ​​សម្ភារៈ​ល្អៗ​ដែល​​មានអនុ​ភាព​​ដ៏​​ អស្ចារ្យ។

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ៗ​រួម​មាន​៖

 

ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​ សូម​មក​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​​ និង​ សប្បាយ​​រីករាយ​ទាំង​អស់​​គ្នា៕