បន្ទាប់​ពី​ការ​​ទន្ទឹង​រងចាំ​អស់​​មួយ​រយះពេលមក ឥលូវ​នេះ​ រង្វាន់​​នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​ក្លា​ហាន​ហួរ​សាន​​ និង​ ចង្កៀង​គោម​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​​បាន​​រៀប​ចំ​​​សម្រាប់​​​អ្នក​​កំសាន្ត​​ដែល​​​ឈ្នះ​​រួច​​រាល់​​អស់​​ហើយ​​។ដែល​រង្វាន់​នឹង​ត្រូវ​ផ្តល់​ជូន​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​នេះ​តែ​ម្តង​!

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់ក្នុង​​ព្រឹត្តិការណ៍​និមួយៗ
​​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​ក្លា​ហាន​ហួរ​សាន
​​ព្រឹត្តិការណ៍​ចង្កៀងគោមភ្ជាប់និស្ស័យ

 

សម្រាប់​រង្វាន់​ដែល​​អ្នក​កំសាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​ក្លា​ហាន​ហួរ​សាន​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

លេខរៀង រង្វាន់ដែលទទួលបាន ការបរិច្ខេទ
លេខ 1 Sect Flag (Number 1) 60 ថ្ងៃ
EXP=50,000,000
Gold=20,000
លេខ​ 2 sect flag (Number 2) 60 ថ្ងៃ
EXP=20,000,000
Gold=10,000
លេខ​ 3 Sect flag (Number 3) 60 ថ្ងៃ
EXP=10,000,000
Gold=6,000
លេខ 4ដល់លេខ10 EXP=5,000,000
 Gold=3,000

 

សម្រាប់​រង្វាន់​ដែល​​អ្នក​កំសាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ចង្កៀងគោមភ្ជាប់និស្ស័យ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 

ចំណាត់ថ្នាក់ រង្វាន់ទី១ រង្វាន់ទី ២ រង្វាន់ទី៣
1 Daylight ​(2 months) Brilliant start 1 The esoteric of Fat (Big)(2 month)
Glory Start 1
2 Daybreak(2 months) Brilliant start 1 The esoteric of Fat (small )(2 month)
3 Pure dawn(2 months) Glory Start 1 The esoteric of Fat (small)(2 month)
4->10 White dawn(2 months)  – The esoteric of Fat (Small)(1 month)
11->100 White dawn (2months)  –

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផងដែរ​ សេវា​កំសាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវ​ទេព​ក៏​សូម​អភ័យ​ទោស​​​​ចំពោះ​ភាព​យឹត​យ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​នេះ​ផង​ដែរ​។