ដោយ​​មាន​​ការ​​គាំ​​ទ្រ​​ពី​​អ្នក​​កម្សាន្ត​​ជា​ច្រើន​ជា​មួយ​នឹង​បក្ស​ថ្មី​ឃុន លុន​ដែល​ទើប​នឹង​ Update  ហើយ​នឹង​ការ​សំណូមព​រ​ជា​ច្រើន​អោយ​បើក​នគរ​ថ្មី​តាម​រយះ​ Facebook របស់​ JX2 ដូច្នេះ​ Sabay នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Kun Lun2 នៅ​ថ្ងៃ​02​ ខែ​សីហា​ ម៉ោង​10​ព្រឹក​នេះ​ហើយ​ ជា​មួយ​និង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឡូយ​ៗ​ជា​ច្រើន​។ ​ម៉េច​ហើយ​ មិន​ទាន់​បាន​លេង​បក្ស​ឃុន​ លុនមែន​ហេ?​ ចាំ​កាល​…..

ព្រឹត្តិការណ៍​សម្រាប់នគរថ្មី​

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមាន

  • ការបង្ហាញរូបភាពរបស់បទពិសោធន៍សម្រាប់បង្កើនកម្រឹត Level ខុស
  • កែសម្រួលសំលេងការប្រើប្រាស់ Skill របស់បក្សឃុន​លុន