ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ក្នុង​ឱកាសបើក​សម្ភោធ​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នគរ​ Kun Lun 2 ថ្មី​នេះ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Log In ចូល​កម្សាន្ត​​នៅ​ក្នុងនគរ​ Kun Lun 2 ថ្មីនៅ​៣​ម៉ោង​ដំបូង​ដែល​ចាប់​ពី​ម៉ោង ១០​ព្រឹក​ដល់​វេលាម៉ោង​១​៣រសៀល


I-រយៈពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 2 ខែ​សីហា​វេលា​ម៉ោង 10:00 រហូត​ដល់​ម៉ោង 13:00 រសៀល​ថ្ងៃ​ដដែរ

II-ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍

 • អ្នក​កម្សាន្ត​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Log In ចូល​​កម្សាន្ត​ក្នុង​ JXII World នៅ​៣ម៉ោង​ដំបូង​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះនឹង​ទទួល​បាន​ Kun Lun Box
 • ដើម្បី​បើក​ Kun Lun Box បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​មាន​កម្រិត​តួអង្គ​​យ៉ាង​តិច​ Level 20

III-រង្វាន់

 • រង្វាន់​ដែល​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  No Item
  1 Agilemove book
  2 White horse pil
  3 Genius trainart
  4 Immortal pill
  5 Large Merit badge