បេសកកម្ម Wishful Box គឺ​ដ៏អស្ចារ្យ​មួយ​​របស់​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៏​​ដាវ​​ទេព​​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បេសកកម្ម​និង​អាច​ទទួល​បាន​ឈុត​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មី​មាន​អនុភាព​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​គឺ​​ឈុត​​ Dragon​ និង​ Phoenix ។

I-ដំណើរការនែបេសកកម្ម

ដើម្បីទទួលបាន​​ wishful​ box នេះ​តួ​អង្គ​​និមួយៗ​ត្រូវ​​ចូល​​រួម​​ជា​​មួយ​​បេសក​កម្ម​​​និង​​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ផ្សេង​​របស់​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៏​​ដាវ​​ទេព​​ដូចជា​៖

  • បេសកកម្មសង្គ្រាមទ្វារមេឃ
  • ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន
  • បេសកកម្ម​ Taixu​​
  • ភូមិគ្រឹះលាក់ដាវ

II-រង្វាន់ពីការបើក Wishful Box

ក្រោយ​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទទួល​បាន​​ Wishful Box ហើយលោក​អ្នក​អាច​បើក​យក​រង្វាន់​ពី​​ Wishful Box​ តាម​ពីរ​របៀប។


  • ការបើWishful Box មិនប្រើ​ Lutetium Key លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​រួមជា​មួយរង្វាន់មួយ​ក្នុង​រង្វាន់​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម​ឬរង្វាន់​ផ្សេង​ដ៏ទែទៀត៖
លរ រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
2 Reputation
2 School contribution
2 Gold
Wood Essence
Water Essence
Fire Elemental
Earth Essence
Metl Element
Spirit Stone Level 5
១០ Spirte Bag ៧ថ្ងៃ
១១ Flower Jade Bag ៧ថ្ងៃ
១២ Genuine Trainart ៧ថ្ងៃ
១៣ Immortal Liquid ១ថ្ងៃ
  • ការបើWishful Box ដោយប្រើ​ Lutetium Key លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​រួម​ជា​មួយ​រង្វាន់​​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម​ឬ​រង្វាន់​ដ៏​ទៃ​ផ្សេង​ទៀត​៖
លរ រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
Call Tiger Flute ៧ថ្ងៃ
Advanced Five Element ៧ថ្ងៃ
Lutetium Key
Meterrite Shards
Meterrite Iron
Meteoric Stone
Spirit Stone L6
one Monster Soul_sun*2
Agilemove scroll
១០ Small Ginseng Fruit ៧ថ្ងៃ
១១ Fantasy star Ticket ៧ថ្ងៃ
១២ ju yu token
១៣ 5 Gold
១៤ 20 Gold
១៥ Moon Fragment
១៦ Sunny Fragment *15
១៧ Earth Dragon and Phoenix Pack

បញ្ជាក់ៈក្រៅពីការប្រើ Lutetium Key បើក wishful box អ្នកកម្សាន្តក៏អាចទទួលបាន​ Earth Dragon and Phoenix pack​ តាម​រយៈ​ការ​បើក​ហិប​ដែល​ធ្លាក់​មក​ពី​មេ​នៅ​ក្នុង​បេសក​កម្ម​​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភ្នំ​លៀង​សាន​ផងដែរ។

IIIការបើក​ Earth Dragon and Phoenix packយក​ឈុត​​ Dragon ឬ Phoenix

ដើម្បី​ប្ដូរ​យក​ឈុត​ថ្មី Dragon ឬ Phoenix លោកអ្នកត្រូវធ្វើមាន​ Earth Dragon and Phoenix pack តាម​ចំនួន​កំនត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

លរ សម្ភារៈ តម្រូវការ Earth Dragon Phoenix
1 Hat (Dragon or Phoenix) 4 Earth Dragon Phoenix pack
2 Cloths (Dragon or Phoenix) 4 Earth Dragon Phoenix pack
3 Pant (Dragon or Phoenix) 4 Earth Dragon Phoenix pack
4 Ring A or B (Dragon or Phoenix) 6 Earth Dragon Phoenix pack
5 Weapon(Dragon or Phoenix) 8 Earth Dragon Phoenix pack

IV- របៀបបង្កើនអនុភាពលើអាវុធ​​ Earth Dragon and Phoenix

    • នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​សព្វាវុធ​ពី​ការ​បើក​ប្រអប់​ Earth Dragon and Pho អ្នក​ក៍​អាច​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​អនុភាព​របស់​វា​បន្ថែម​ទៀត​ដោយ​គ្រាន់​តែ​មក​ជួប​ជា​មួយ​ NPC ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Song Western Spy នៅ​ក្រុង FengXiang 219/196

  • នៅ​ពេល​ដែល​ជួប​ជា​មួយ​ NPC ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា I want recast Earth Weapon ដើម្បី​ជ្រើស​យក​របៀប​បង្កើន​អនុភាព​លើ​សព្វាវុធ​របស់​អ្នក​