ក្នុង​ឱកាស​ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​នេះ​ផង​ដែរ​ JXII​ 4.19 បានធ្វើការ​កែ​ប្រែ​រួម​ទាំង​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​រង្វាន់​ក៏​ដូច​ជា​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ក្នុង​បេសក​កម្ម​អន​ឡាញ​ទទួល​រង្វាន់​ជា​ពិសេស​បាន​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​​អ្នក​​កម្សាន្ត​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ឈុត​ Moon set ដែល​ជា​ឈុត​មួយ​ដែល​មាន​អនុភាព​ខ្លាំង​ក្លា​ក្នុង​ពិភព​ JXII ​ផង​ដែរ​។

I. ដំណើររបស់បេសកកម្មនេះ

a.តួអង្គដែលមានកម្រិត​ចាប់ពី​៤០​ឡើង​ទៅ​ចូលបក្សហើយទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹតិ្ត​ការណ៏​នេះ​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែទៅជួប NPC មួយឈ្មោះ​ Prize Officer ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bian Jing ​(185-172)ឬតាមក្រុងផ្សេងៗទៀត។
b.ដើម្បីទទួលបាន ពិសោធន៍​និង​រង្វាន់ តួអង្គនិមួយៗត្រូវធ្វើការ​អនឡាញអោយបានគ្រប់ពេល​ដែល​ NPC ​ Prize Officer​​Booze​បាន​កំណត់​។​ក្រោយ​ពី​ធ្វើ​ការ​អន​ឡាញ​ហើយ​តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​ទៅ​យ​ក​រង្វាន់ពី​ NPC Prize Officer ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bian Jing ​(185-172)​ ដោយ​ចុច​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ Receive online reward។

II-រង្វាន់

រង្វាន់សម្រាប់តួអង្គដែលមានកម្រឹត Level 40 ដល់ 79​ (ជាសមាជិករបស់បក្សណាមួយក្នុងពិភព JXII)
រយៈពេលអនឡាញ ទទួលរង្វាន់ បទពិសោធន៍ Other reward
5 នាទី លើកទី1 100,000 5 Rep
20នាទី លើកទី2 200,000 5 school contribution
1ម៉ោង លើកទី3 200,000 immortal liquid 1ម៉ោង,star fragment*1
2ម៉ោង លើកទី4 500,000 200 practice, immortal potion 1ម៉ោង, star fragment*1
3ម៉ោង លើកទី5 500,000 200 practice, immortal pill 1ម៉ោង, White horse Pill 1ម៉ោង, star fragment*1

រង្វាន់សម្រាប់តួអង្គដែលមានកម្រឹត Level 80 ដល់ 99​ (ជាសមាជិករបស់បក្សណាមួយក្នុងពិភព JXII)
រយៈពេល ទទួលរង្វាន់ បទពិសោធន៍ រង្វាន់ផ្សេងទៀត
5 នាទី លើកទី1 500,000 5 Rep
20នាទី លើកទី2 1,000,000 5 school contribution
1ម៉ោង លើកទី3 1,000,000 immortal liquid 1ម៉ោង, wishful box*1, Moon fragment (head)*1
2ម៉ោង លើកទី4 2,000,000 300 practice point,immortal potion​ 1ម៉ោង, wishful box*1,Moon fragment(head)*1
3ម៉ោង លើកទី5 2,000,000 300 practice point,immortal pill 1ម៉ោង, White horse Pill 1ម៉ោង,wishful box*1,Moon fragment(head)*1