នគរថ្មី​ “ចតុមុខ” ​បានមកដល់ហើយ! ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​និង​សំណូម​ពរ​របស់​ប្រិយ​មិត្តិ​អ្នក​កម្សាន្ត​ក៏​ដូច​ជា​បង្កើត​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​និង​ប្លែក​​​ផង​នោះ​។​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ JXII Tattoo​ សម្រេច​ចិត្ត​បើក​ដំណើរ​ការ​នគរ​ថ្មី​​មួយ​​ទៀត​​ដែល​​មាន​​ឈ្មោះ​​ថា​​ចតុ​ម្មុខ​ដែលនិងចាប់​ផ្តើមដំណើរពី​ថ្ងៃ​ទី​14​ខែ​មិថុនា​តទៅ។​

ដើម្បី​​អប់​អរ​សាទរ​ការ​បង្កើត​នគរ​ថ្មី​ចតុម្មុខ​ នេះផងដែរJXII  Tattoo បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មី​បេសក​កម្ម​ថ្មី​​​និង​​សម្ភារៈ​ថ្មី​ឡួយ​ៗ​​ជា​​​ច្រើនដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​​ ជា​​​​ពិសេស​​​ទៅ​​​ទៀត​​គឺ​រង្វាន់​រហូត​ទៅ​1,000,000 Sabay gold​ សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ក្នុង​នគរថ្មី​នេះ​។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បេសកកម្មថ្មី

កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់នគរចតុម្មុខ

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

ដំណោះស្រាយបញ្ហា Login ខុសនគរ

JX2 Team!!!