ឈុត​សម្លៀក​​បំពាក់​​​ Outer Cloth ថ្មី​ៗ​​ជា​ច្រើន​​ដែល​​សុទ្ធ​​​សឹង​​​តែ​​​ជា​​​ឈុត​​​ដ៍​​​ស្រស់​​​ស្អាត​​ ក្នុង​ពិភព​និស្ស័យស្នេហ៍ដាវ​ទេព​បាន​​មក​​ដល់​​ហើយ​​។​ ការ​ Update​ និង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​ដោយ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ភារៈថ្មី