ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ក្នុង​JXII version 4.4 ថ្មីនេះ​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​​​ Update បន្ថែម​​នូវ​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​និង​​បេស​ក​កម្ម​​រួម​​ជា​​មួយ​​សម្ភារៈ​​ថ្មី​​ជា​ច្រើន​លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត​​​JXII​ បាន​​ធ្វើ​​ការ​​បន្ថែម​​សោភ័ណ្ឌ​​ភាព​​ទៅ​លើ​​ Skill​​ របស់​​តួ​​អង្គ​​មួយចំនួនក្នុង​​បក្ស​​ទាំង​​៧​​អោយ​​រឹត​​តែ​​អស្ចារ្យ​​ថែម​​ទៀត​​។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បេសកកម្មថ្មី

មុខងារថ្មី

សម្ភារៈថ្មី

  • Mahjong Scroll ប្រើក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍​Mahjong ផ្សុំជាមួយ Incomplete Mahjong
  • Heritage Key ប្រើក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍​ Heritage Box សម្រាប់បើក Heritage Box