ក្រុមហ៊ុនសប្បាយ សូមជម្រាបជូនដល់អ្នកកម្សាន្តJX2ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថា ៖
យើងខ្ញុំសូមផ្អាកដំណើរការការប្រើប្រាស់ JPoint នៅក្នុងនគរ Immortal ចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែល​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ហើយ​យើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឆាប់ៗ។


បញ្ជាក់៖ រាល់​អ្នកកម្សាន្តទាំង​អស់​ដែលបានចំណាយនៅ​ក្នុងនគរ Immortal ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​បើក​ដំណើរ​ការ​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​ជូន​ដំណឹង​នេះ​ យើង​ខ្ញុំ​នឹងធ្វើការផ្តល់ជូន​​ចំនួន​ JPoint ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​រួច​ទាំង​អស់​ ត្រឡប់ចូល​ក្នុង​គណនី​របស់​តួអង្គ​និមួយៗ​វិញ​​​ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយទៀត

សូមអរគុណ៕ 

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023